Terugbetaling

De terugbetaling van Stoma- en incontintentie materiaal is bij Koninklijk Besluit vastgelegd.

Elke patiënt die in België aangesloten is bij een mutualiteit, kan van deze terugbetaling genieten.

Aan de hand van een doktersvoorschrift (dat u ontvangst van de uw behandelarts/ziekenhuis) kan u bij de bandagist terecht. U hebt slechts eenmalig een doktersvoorschrift nodig, voor de volgende leveringen hoeft dit dus niet meer.
Het RIZIV voorziet een welbepaalde hoeveelheid (dotatie genoemd) materiaal per 3 maanden.

De patiënt kan zijn volledige dotatie opnemen of gedeeltelijk. Meer materiaal opnemen dan de dotatie voorziet, kan niet. Enkel in bepaalde situaties en mits grondige reden, kan de adviserende geneesheer van het ziekenfonds een meer gebruikt toestaan.